Wat we doen

Wat we doen

Eerst alleen architectuur

Architectuur is waar we zijn begonnen, maar tegenwoordig ligt onze focus met name op bouw- en projectmanagement. Waar wij ooit alleen onze eigen ontworpen project begeleidden, doen wij dit nu ook bij door derden ontworpen woningbouw-, retail-, utiliteit- en infra-gerelateerde projecten.

Architectuur

Ontwerpen blijft een constante factor van onze dienstverlening. Immers is dit niet alleen waar het bedrijf, maar ook waar al onze medewerkers ooit begonnen zijn. Onze geschiedenis kent met name grootschalige projecten, maar we hebben ook ontworpen voor kleinere, vaak particuliere projecten.

 

Benieuwd naar onze projecten? Klik dan hier

Bouw- en projectmanagement

Wij staan opdrachtgevers bij in het gehele proces van totstandkoming van een bouw- of infraproject. We kijken graag met een creatieve en ervaren blik mee naar initiatieven, haalbaarheidsanalyse. Dit doen we van schetsontwerp tot oplevering van bouwprojecten en wij adviseren over gebruik-beheerfase van gebouwde omgeving.

 

Benieuwd naar wat wij al tot stand hebben gebracht? Klik dan hier

Werkwijze

Transparantie en helderheid

Eén van de basisprincipes van het bureau is duidelijkheid. Heldere en volledige communicatie is immers essentieel voor het kunnen verwezenlijken van de visie van de opdrachtgever. Duidelijkheid die overigens geldt voor zowel het creatieve als voor het financiële proces.

 

Direct vanaf de aanvang van een project worden onze plannen toegelicht met gemakkelijk te begrijpen driedimensionale schetsen in kleur en/of schetsmaquettes. Deze worden in de regel al snel gevolgd door computeranimaties.

 

Ook over de bouwkosten wordt van meet af aan duidelijk gecommuniceerd. Nog voor de eerste schets wordt op basis van het programma van eisen een raming gemaakt. Het gehele proces van schets tot en met bouw wordt continu bewaakt om er voor te zorgen dat plan en budget nog in overeenstemming zijn met elkaar. Daarbij wordt niet geschroomd om een plan te herzien als de omstandigheden dat vragen.

 

Tot slot: het lijkt een open deur, maar wij hechten aan een plezierige, open relatie met onze opdrachtgevers. Een relatie die daarnaast gebaseerd dient te zijn op wederzijds vertrouwen.

Heeft u een project dat u met Enjoy Building wilt bespreken?

We nodigen u graag uit om kennis te maken met Enjoy Building. Tijdens dit oriënterende kennismakingsgesprek geven we u inzicht in onze werkwijze en vertellen we meer over onszelf.