EnjoyBuilding

 


ARCHITECTUUR

BOUWMANAGEMENT

HUISVESTINGS ADVIES

ENERGIEPRESTATIE ADVIES

 
 
 
 
 

 


HOME 


WIE WE ZIJN 


WERKWIJZE 


REFERENTIES 


CONTACT

Werkwijze

Transparantie en helderheid

Eén van de basisprincipes van het bureau is duidelijkheid. Immers, van een opdrachtgever mag alleen dan zinnig commentaar worden verwacht als hij begrijpt wát er wordt voorgesteld. Duidelijkheid die overigens geldt voor zowel het creatieve als voor het financiële deel van het proces.

Direct vanaf de aanvang van een project worden onze plannen toegelicht met gemakkelijk te begrijpen driedimensionale schetsen in kleur en/of schetsmaquettes. Deze worden in de regel al snel gevolgd door computeranimaties.

Maar ook over de bouwkosten wordt van meet af aan duidelijk gecommuniceerd. Nog voor de eerste schets wordt op basis van het programma van eisen (PVE) een raming gemaakt. Het gehele proces van schets tot en met bouw wordt continu bewaakt om er voor te zorgen dat plan en budget nog in overeenstemming zijn met elkaar. Daarbij wordt niet geschroomd om een plan drastisch te herzien als de omstandigheden dat vragen.

Tot slot: het lijkt een open deur, maar wij hechten aan een plezierige, open relatie met onze opdrachtgevers. Een relatie die daarnaast gebaseerd dient te zijn op wederzijds vertrouwen.